rezervace vstupenek - Špalíček/B. Martinů - Kongresové centrum Prahacz  |  en  
 

  O projektu

 

přehrát video

Koncepce projektu se inspirovala úspěšným zahraničním projektem Rhythm is it! (Berliner Philharmoniker, dir. S. Rattle ve spolupráci s choreografem R. Meldoomem).

Jádro přístupu spočívá ve společné práci špičkových profesionálů a mladých studentů tanečního oboru s dětmi bez školení a vlastní motivace na hodnotném uměleckém projektu spojujícím soudobý tanec s živou orchestrální a sborovou interpretací. Nejedná se tedy o běžnou metodiku, kdy profesionálové připravují děti, ale o společnou uměleckou práci a výkon lidí různého věku, školení i motivace s finálním reprezen-tativním veřejným představením. Tato metodika se v zahraničí opakovaně pedagogicky i psychosociálně velmi osvědčila a obohacuje a motivuje všechny zúčastněné. Podpořila také praxi zavedení tance do škol jako účinné umělecké aktivity pro výchovu dětí a mládeže.

Vzhledem k výročí skladatele B. Martinů byly vybrány vhodné části jeho kompozice Špalíček. Choreografii zohledňující pohybové možnosti zúčastněných bez omezení uměleckých kvalit připravila Eva Blažíčková, ředitelka taneční Konzervatoře Duncan centre. Taneční skica byla představena v DC již v r. 2007. Promo video verze je v přípravě (M. Kaňková).

Pro spolupráci byly vybrány děti pražských škol, a to částečně imigrantů či sociálně slabších, kteří nemají možnost navštěvovat ZUŠ (obvody Praha 3, 4, 5) v počtu cca 150. Tyto děti v kombinaci zcela nezasvěcených, školených i profesionálních tanečníků pracují od února 2008 pod vedení pedagogů Konzervatoře Duncan Centre. v červnu (14. a 15.) 2009 bude představení uvedeno v Kongresovém centru Praha ve společné realizaci s Pražskou komorní filharmonií a Bambini di Praga.

Dokumentární film ČT Drž rytmus! v režii O. Sommerové, který vznikl ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem - hlavním producentem projektu Špalíček (choreografie a režie E. Blažíčková) obdržel v r. 2010 několik ocenění
na soutěžních festivalech:
  • na festivalu Art Film Telč 2010 v kategorii Hudba,
    dramatické umění, film a literatura 2 místo (červen 2010)
  • na MTF Zlatá Praha obdržel Cenu Vize 97
    Dagmar a Václava Havlových (říjen 2010)
  • aktuálně na festivalu dokumentární filmů NADOTEK
    Ústí nad Orlicí získal Cenu poroty (listopad 2010).

Projekt je součástí širšího kontextu výročí skladatele B. Martinů (Martinů Revisited), slouží zároveň jako pilotní program Vize tance o.s. Tanec školám, jehož cílem je poukázat na možnost pozitivní motivace dětí prostřednictvím pohybového uměleckého prožitku. Ověří metodiku práce s dětmi v rámci školní i mimoškolní umělecké výchovy v ZŠ.

Byl vybrán do doprovodného kulturního programu předsednictví ČR v Radě EU Úřadem vlády. Je jednou z priorit projektu i pro MK ČR, které jeho přípravu podpořilo již v r. 2008. Celý projekt Martinů Revisited má záštitu ministra zahraničí K. Schwarzenberga, Český rozhlas a Česká televize jsou potvrzenými mediálními partnery. Bližší informace na www.czechmusic.org.

O projekt Špalíček je zájem u nás i v zahraničí, předpokládáme jeho další využití pedagogické i umělecké. Je v souladu s novou koncepcí RVP i ŠVP, a to v rozvíjení kreativity progresivními metodami, integračním přístupem, kvalitním trávením mimoškolního času i přípravou pedagogů na aplikaci vzdělávacích rámců.

Významnou součástí širšího projektu Špalíček je sběrný dokumentární film, který zaznamená průběh a sociálně-psychologický kontext přípravy a realizace projektu (režie O. Sommerová, v koprodukci s ČT).

Součástí záměru je také kontakt dětí s kvalitním živým orchestrem (PKF), který byl pro tento účel angažován. Realizační tým počítá s vícezdrojovým financováním.

Hlavní producent: Institut umění-Divadelní ústav, Lenka Dohnalová


čtvrtek 30.06.2022
svátek má Šárka

Hlavní producent:
Institut umění - Divadelní ústav